Kalbėdami apie visuomenę, mes  ją suvokiame kaip labai abstraktų dalyką. Tačiau visuomenė yra labai įvairi. Tik suvokus, kokia visuomenė yra įvairialypė, ateina ir suvokimas, kad erdvė kurioje gyvename, judame, nesvarbu ar tai privatus mūsų kiemas ar tai būtų visuomeninė erdvė, aplinka, įrengimai turi būti tokie, kad tiktų visiems.

Išgirdę žodį neįgalus, dažniausiai iškyla vaizdinys, kad tai žmones, kurie sėdi neįgaliųjų vežimėliuose, yra akli ir silpnaregiai, kurti. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad yra žmonių, kurie nėra neįgalūs tiesiogine šio žodžio prasme: jie gali sunkiai orientuotis aplinkoje, nes nepažįsta šalies, miesto, erdvės, kurioje atsidūrė. Sunkiai gali judėti žmonės,  pavyzdžiui, tėvai, stumiantys kūdikių vežimėlius, dviratininkai, riedutininkai, senyvo amžiaus žmonės. Tai gali būti ir asmenys, turintys laikinų judėjimo sunkumų – po ligų, traumų. Ribotų galimybių judėti turi  besilaukiančios moterys, žmonės, nešantys pirkinius ir įvairius nešulius ir netgi moterys su aukštakulniais!

Nesutvarkyti takeliai, liftų nebuvimas įstaigose, įvairūs laipteliai ir kita daro neįgalių žmonių integraciją bei socializaciją beveik neįmanomas. Lietuvoje visuomeninių paslaugų teikimas visiškai nepritaikytas regos ir klausos negalią turinčių asmenų poreikiams tenkinti. Mobilumo sąlygas, neįgaliųjų savarankiškumą skatina gerinti ir LR Seimo 2010 metais ratifikuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija.

Universalus dizainas – tai strategija, kurią įgyvendinant siekiama, kad projektuojant aplinką ir produktus būtų atsižvelgiama į platesnį pritaikomumą. Rūpinamasi, kad paprastesni ir visiems prieinami sprendimai kuriant interjerą, eksterjerą ar kitus produktus nebūtų specialaus pritaikymo ar specializuoto dizaino sprendimas. Universaliu dizainu siekiama supaprastinti aplinką, t. y. palengvinti gyvenimą visiems. Kai visa aplinka bus projektuojama pagal silpnąją grandį, o ne pagal stipriąją, tuomet ir galėsime džiaugtis universalaus dizaino įgyvendimu.

Siekiant atskleisti universalaus dizaino principų esmę ir aiškiai, suprantamai parodyti įvairius patogios aplinkos ir gaminių pavyzdžius, žemiau galite peržiūrėti vaizdo  siužetus, kurie leidžia lengviau suprasti esmę.

Vaizdas Nr. 1
Vaizdas Nr. 2
Vaizdas Nr. 3
Vaizdas Nr. 4 
Vaizdas Nr. 5
Vaizdas Nr. 6
Vaizdas Nr. 7