VAIKAI Į MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGAS VYKSTA LYDIMI
🔵 Vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. 👨‍👦
🔵Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai galėtų būti lydimi slaugančio asmens, jei vaikui yra nustatytas neįgalumas arba gydytojų konsultacinė komisija nustatė, kad reikalinga slauga.
Į medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus lydi tik vienas slaugantis asmuo. Jei atvyksta keli tos pačios šeimos vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas, pagal poreikį pacientui paskiriamas asistentas. 🧑‍⚕️
🔵 Daugiau informacijos apie medicininę reabilitaciją – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje: http://tinyurl.com/yfsm9mmr