🔘 Slaugos paslaugos namuose – tai vienkartiniai specialistų apsilankymai slaugomo ligonio, turinčio teisę gauti tokias paslaugas, namuose. 🏠 Paslaugas nuo 8 iki 20 val. (ir savaitgaliais bei švenčių dienomis) gali teikti gydymo įstaigos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, o nuo šiol rekomenduojama į komandą įtraukti ir ergoterapeutą.
🔘 Nuo 8 iki 20 val. – tai intervalas, per kurį vienu ar kitu laiku ligonis gali sulaukti slaugos specialisto, kuris suteiks paslaugą ir išvyks. Specialistas neturi prievolės visą nurodytą intervalą būti pas ligonį. 🕑
🔘 Be šeimos gydytojo ir jo komandos slaugytojo, slaugos paslaugų poreikį pirmą kartą pagal specialų klausimyną dabar jau gali nustatyti ir gydytojas geriatras bei su šiuo gydytoju dirbantis slaugytojas arba stacionare pacientą gydantis gydytojas ar ligoninės slaugytojas. 🧑‍⚕️
🔘 Jei slaugos paslaugų poreikis atsiranda po dienos chirurgijos paslaugų, siuntimą išrašo chirurgijos paslaugą suteikęs gydytojas chirurgas, nurodydamas paciento slaugos rekomendacijas. Su siuntimu reikia kreiptis į polikliniką (šeimos kliniką), prie kurios pacientas prisirašęs. 📋
🔘#BūtinaŽinoti, kad pas pacientą, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis (45 ir daugiau balų) per kalendorinius metus slaugos specialistai bendrai galės apsilankyti jau ne 260, o 365 kartus (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokama bendrai iki 3 specialistų apsilankymų / 3 paslaugų per dieną).