Lietuvos neįgaliujų draugija (LND) yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, 2008 metais vienijusi daugiau kaip 34981 fiziškai neįgalių žmonių ir artimųjų. Pagrindinį organizacijos tikslą – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir...