Naudinga

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Valstybė taiko šias paramos rūšis būstui įsigyti ar išsinuomoti Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti. Parama būstui išsinuomoti...

Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose,...

Parama studentams turintiems negalią

Parama studentams turintiems negalią

Parama studentams, turintiems negalią Tikslinės išmokos Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus: turi teisės aktų...

Asmenų su negalia užimtumas

Asmenų su negalia užimtumas

Asmenų su negalia įdarbinimas subsidijuojant Būtinos sąlygos Įdarbinti subsidijuojant gali būti šie teritorinėje darbo biržoje registruoti neįgalieji asmenys: neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; neįgalieji,...

Elektrinių vėžimėlių skyrimo tvarka

Elektrinių vežimėlių skyrimo tvarką rasite: "Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo"  V skyriuje Asmuo gali būti aprūpintas elektriniu neįgaliųjų vežimėliu, jei jam nustatyta labai ryški...