VILTIES PAUKŠTĖ 2023

Siekdama skatinti ir įgalinti meno mėgėjų su negalia dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, draugija vykdys tęstinį projektą „Vilties paukštė 2023”. Ši neįgaliųjų muzikos kolektyvų šventė kasmet...

2017-2022 metais įvykdyti projektai „Vilties paukštė“

Projektai sudarė galimybę neįgaliųjų draugijų meno kolektyvams tobulėti ir atsiskleisti, o kompetentingos vertinimo komisijos išsakytos pastabos, vertinimai ir komentarai paskatins ugdyti kūrybiškumą, keltį meninį kolektyvų lygį. Projektų dėka didėjo kultūros...

Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas

2023 m. vasario 14 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2023 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams. Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektui 2023...

Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas 2022 m.

Liepos 18 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės potvarkiu buvo paskirstytos lėšos Nevyriausybines neįgaliųjų organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektui 2022 metais. Skirta suma – 59974,23 Eur. Projekto tikslas –...

Projektas „XIV-osios Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės”

2022 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-417 Lietuvos neįgaliųjų draugijos projektui „XIV-osios Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės” skirtas 21226,99 Eur finansavimas. Projekto „XIV-osios Lietuvos...